20.05 14:49
Привет, гость
 

Русские классики в опале у Минобразования Таджикистана?

13.01.2015, 10:20
Минобразования Таджикистана решило не включать русских классиков в список рекомендуемой для таджикских школьников литературы.

Министерство образования и науки Таджикистана предложило школьникам список книг, которые они должны прочитать во время зимних каникул, которые в этом году в Таджикистане продлятся один месяц – до 1 февраля.

Как сообщили «АП» в министерстве, ответственные лица подготовили список книг, которые есть в школьных библиотеках. «Также составлен список книг, которые отсутствуют в библиотеках, и мы в текущем году их напечатаем и обеспечим ими все школьные библиотеки», - отмечает источник.

Список рекомендуемой литературы для учащихся первых классов таджикских школ выглядит таким образом:

1. О.Аминзода:«Ман ҳам шудам мактабхон»

2. Н.Бақозода: «Алифбои дилкушо»

3. Н.Бақозода. «Озода шав»

4. А.Бобоҷон: «Мусича»

5. А.Шарифӣ: «Тӯбча»

6. Б.Насриев: «Гурги ланг ва бузичаи доно»

7. «Афсонаҳо», №1, соли 2007

8. С.Айнӣ: «Дар зимистон»

9. С.Султон: «Тоҷи сари мо модар»

10. Б.Раҳимзода: «Муштоқи наврӯз»

Второй класс

1. А.Баҳорӣ: «Себи тиллоӣ»

2. А.Зулфия: «Зочаи хушрӯи ман»

3. Г. Келдӣ: «Девори сабз»

4. Г. Сулаймонӣ: «Лолаҳои дасти ман»

5. А.Воситзода: «Бачаҳои Баҳор»

6. С.Ҳасанзода: «Шодии Гулбаҳор», ҳикояҳо

7. «Афсонаҳои мардуми Чин», Гулгун, 2003

8. «Ватанам-Тоҷикистон», маҷмӯаи шеърҳо

9. Л.Кеҷаева: «Сандуқчаи марворид»

10. «Чистонҳо», нашри 2004

11. У.Раҷаб: «Нинӣ чӣ ном дорад?»

12. А. Баҳорӣ: «Тирамоҳи зарин»

13. Г. Сулаймонӣ: «Очам хамир мекунад»

Третий класс

1. Г. Келдӣ: «Борони бесаранҷом»

2. Г. Сулаймонӣ: «Чил кокули бозингар»

3. М.Ғоиб: «Афсона сесона се мурғи дари хона»

4. Н.Розиқ: «Гулбоғ»

5. А.Сидқӣ: «Олимҷон мактабхон шуд»

6. «Парчами Тоҷикистон», маҷмӯаи шеърҳо

7. А.Маҳмадшоҳ: «Моҳак ва Бобоҷон»

8. А.Азиз: «Баҳор омад», маҷмӯаи ҳикояҳо, 2012

9. Нашрияҳои бачагона «Боғи дониш», «Гулгун», 2012

10. «Рангинкамон», моҳномаи адабию фарҳангӣ барои мактаббачагон, 2013

11. А.Лоҳутӣ: «Дӯстӣ» (ду ҳикоя)

12. Г.Сулаймонӣ: «Шаддаи марҷон»

13. М.Миршакар: «Баҳори тобистон»

Четвертый класс

1. К.Латофат: «Лолаарӯсак»

2. Б.Мирзо: «Достак»

3. Шайх Баҳоӣ: «Муш ва гурба»

4. Н.Бақозода: «Дафтари мо кони 5»

5. Г. Келдӣ: «Калоба», маҷмуаи ҳикояҳо, 2014

6. Б.Собир: «Хӯша-хӯша, аз ҳар гӯша барои Анӯша», 2013

7. М.Пришвин: «Сӯзанаки кабуд», 1986

8. Латифаҳои халқи тоҷик «Кӯзаи равған», 2010

9. У.Раҷаб: «Чистонҳо», 2013

10. Даниэл Дефо: «Саёҳати Гулливер»

11. М.Бахтӣ: «Қиссаҳои соҳили Сурхоб»

12. А.Шукуҳӣ: «Қиссаи об»

Пятый класс

1. С.Айнӣ: «Аҳмади Девбанд»

2. С.Айнӣ: «Ятим»

3. Ф.Ниёзӣ: «Димаи диловар»

4. А.Самадов: «Паррончакҳо»

5. Ҷ.Суҳайлӣ: «Гилеми кабуд»

6. Афсонаи «Алибобо ва чил роҳзан»

7. Ф.Муҳаммадиев: «Сози мунаввар»

8. «Подшоҳ ва духтари оҳангар», афсона

9. «Кӯзаи равған», афсона

10. Гулчине аз «Гулистон»-и Саъдӣ

11. А. Баҳорӣ: «Аҷоиботи Нодар»

12. «Насиҳат гӯш кун, ҷоно!» Маҷмуаи панду ҳикмат

13. Эраҷ Мирзо: «Қадри модар»

Шестой класс

1.Унсурулмаолӣ Кайковус: «Қобуснома»

2.Ҷумъа Одина: «Иншо дар мавзӯи озод»

3.Даниэл Дефо: «Робинзон Крузо»

4. Ҳ. Карим: «Маҷмӯаи ҳикояҳо»

5. Саъдии Шерозӣ: «Гулистон» (порчаҳо)

6. Носири Хусрав: «Сафарнома»

7. С.Улуғзода: Достонҳои «Шоҳнома», ҷилди 1-2

8. «Синбоди дарёгард» (барои бачагони синни миёна ва калони мактабӣ)

9. «Дувоздаҳ афсонаи халқҳои ҷаҳон» (барои бачагони синни мактабӣ)

10. Р. Киплинг: «Маугли»

11. Восифӣ: Ҳикоятҳо аз «Бадоеъ-ул-вақоеъ»

12. Убайди Зоконӣ: «Рисолаи дилкушо»

13. Фаридуддини Аттор: «Панду андарзҳо»

14. Низомии Ганҷавӣ: «Хайр ва Шар»

15. Ф.Муҳаммадиев: «Тири хокӯрда»

Седьмой класс

1. С.Улуғзода: Достонҳои «Шоҳнома»

2. Сайидои Насафӣ: «Баҳориёт»

3. Восифӣ: Ҳикояҳо аз «Бадоеъ-ул-вақоеъ»

4. Убайди Зоконӣ: «Рисолаи дилкушо»

5. С. Улуғзода: «Ривояти суғдӣ»

6. Сорбон: «Ҷӯгӣ»

7. Достони «Бӯрондӯхт ва Искандар»

8. «Саргузашти Ҳотами Той»

9. Ғ. Мирзо: «Шеърҳои бачагона»

10. Абулқосим Фирдавсӣ: Достони «Рустам ва Сӯҳроб»

11. С.Улуғзода: «Марги Ҳофиз»

12. Р.Ғамзатов: «Доғистони ман»

13. Ч.Айтматов: «Муаллими нахустин»

14. А.Баҳорӣ: «Сунбула»

15. Л. Шералӣ: «Хоки Ватан», «Забонгумкарда»

16. Абдураҳмони Ҷомӣ: «Баҳористон»

Восьмой класс

1. С.Айнӣ. «Исёни Муқаннаъ»

2. С.Айнӣ: «Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик»

3. С.Улуғзода. «Қисмати шоир»

4. А.Баҳорӣ: «Маҷмӯаи ҳикояҳои фантастикӣ»

5. Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ: «Ашъор»

6. Низомии Ганҷавӣ: «Хусраву Ширин»

7. С. Турсун: «Се рӯзи як баҳор»

8. М. Турсунзода: «Қиссаи Ҳиндустон»

9. С. Улуғзода: «Достонҳо аз «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ.

10. Носири Хусрав: «Сафарнома»

11. Абулқосим Фирдавсӣ: Достони «Сиёвуш»

12. Хоқонӣ «Харобаҳои Мадоин» (маҷмӯаи қасоид ва ғазалиёт)

13. Абулқосим Фирдавсӣ: Достони «Рустам ва Сӯҳроб»

14. Абулқосим Фирдавсӣ: Достони «Ҷанги Рустам бо Исфандиёр»

15. Фирдавсӣ: Достони «Марги Рустам»

16. Абулқосим Фирдавсӣ: Достони «Сиёвуш» (бо расмҳои ранга)

17. Абулқосим Фирдавсӣ: Достони «Ҷанги Рустам бо Деви сапед»

18. Умари Хайём: «Наврӯзнома»

19. Амир Хусрав: «Дувалронӣ ва Хизрхон»

20. Низомии Ганҷавӣ: «Ҳафт пайкар»

21. Умари Хайём: Рубоиёт

22. Носири Хусрав: «Ашъори баргузида»

23. Абдураҳмони Ҷомӣ: Ғазалиёт

24. Хусрави Деҳлавӣ: «Гулчини ғазалиёт»

25. Саноии Ғазнавӣ: «Маҷмӯаи ашъори панду ахлоқии шоир»

Девятый класс

1.Саъдии Шерозӣ: Куллиёт (иборат аз чаҳор ҷилд)

2. Саъдии Шерозӣ «»Бӯстон»

3. Саъдии Шерозӣ: Гулчине аз «Гулистон»

4. Саъдии Шерозӣ: «Гулистон»

5. Камоли Хуҷандӣ: «Девон»

6. Шамсиддин Шоҳин: Гулчини асарҳо

7. Ҳусайн Воизи Кошифӣ: «Анвори Суҳайлӣ»

8. С.Улуғзода: «Ривояти суғдӣ»

9. Ҳикояҳо аз «Маснавии Маънавӣ»-и Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ

10. Абдураҳмони Ҷомӣ: «Баҳористон»

11. Абдураҳмони Ҷомӣ: «Юсуф ва Зулайхо»

12. Ҳофизи Шерозӣ: «Куллиёт»

13. Убайди Зоконӣ: «Рисолаи дилкушо»

14. Убайди Зоконӣ: «Мӯш ва гурба»

15. Убайди Зоконӣ: «Мутоибот»

16. С. Улуғзода: Достонҳои «Шоҳнома»

17. А. Афсаҳзод: «Абдураҳмони Ҷомӣ»

18. С. Улуғода: «Восеъ»

19. Ҷалолиддини Рӯмӣ: «Девони кабир»

20. А. Самад: «Паррончакҳо»

21. Алишер Навоӣ: «Хасат-ул-мутаҳайирин»

Десятый класс

1. Аҳмади Дониш: ҳикояҳо аз «Наводир-ул-вақоеъ»

2. Аҳмади Дониш: ҳикоят дар бораи «Шукурбеки дузд»

3. Аҳмади Дониш: Ҳикояҳо аз рӯзгори адибон

4. Аҳмади Дониш: Ҳикояҳо аз сафарҳои Россия

5. Суҳбатҳои Дониш бо донишмандони Россия

6. С.Айнӣ: Восифи ва хулосаҳои «Бадоеъ-ул-вақоеъ»

7. Нақибхон Туғрал: «Ғазалиёти шоир»

8. Шамсиддин Шоҳин: Гулчини ғазалиёти шоир

9. Шамсиддин Шоҳин: Бадоеъ-ус-саноеъ»

10. Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ: достони «Комде ва Мадан»

11. Камолиддин Биноӣ: Достони «Беҳрӯзу Баҳром»

12. Абдураҳмон Мушфиқӣ: «Ғазалиёт»

13. Абдураҳмон Мушфиқӣ: «Девони мутоибот»

14. Соиби Табрезӣ: «Девони ғазалиёт»

15. Сайидои Насафӣ: «Мухаммас ва ғазалиёти баргузида»

16. Шавқати Бухороӣ: «Девони ғазалиёт»

17.Фитрати Зардӯзии Самарқандӣ: Достони «Толибу Матлуб»

18.Фахриддини Гургонӣ: «Вис ва Ромин»

19. Муҳаммад ибни Яъқуб: «Барзунома»

20. Мухтори Ғазнавӣ: «Шаҳриёрнома»

21. Абдулқодири Бедил: достони «Комде ва Мадан»

22. Абдулқодири Бедил: Гулчини рубоиёт

23. Абдулқодири Бедил: «Тасвири табиати кӯҳистони Байрот»

24. Зебуннисо: Ғазалиёт

Одиннадцатый класс

1. С.Айнӣ: «Ёддоштҳо», қисми 1-2

2. С.Айнӣ: «Ёддоштҳо», қисми 3-4

3. С.Айнӣ: «Қаҳрамони халқ тоҷик Темурмалик»

4. С.Айнӣ: « Исёни Муқаннаъ»

5. С.Айнӣ: повести «Марги судхӯр»

6. С.Айнӣ: «Мактаби куҳна»

7. С. Айнӣ: «Одина»

8. А.Лоҳутӣ: «Ашъори шоир»

9. М.Турсунзода: Достони «Ҷони ширин»

10. Шеърҳои бачагонаи А.Лоҳутӣ

11. А.Лоҳутӣ: «Ёддоштҳо»

12. А.Лоҳутӣ: «Ашъор»

13. М. Турсунзода: «Қиссаи ҳиндустон»

14. М. Турсунзода: «Ман аз шарқи озод»

15. М. Турсунзода: «Садои Осиё»

16. М. Турсунзода: «Модарнома»

17. М. Турсунзода: достони «Духтари муқаддас»

18. М. Турсунзода: Гулчини ашъор

19. Пулод Толис: «Тобистон»

20. Т. Асирӣ: «Гулчини ашъор»

21. С. Айнӣ: «Марги судхӯр»

22. Ҷ. Икромӣ: «Духтари оташ»

23. Ҷ. Икромӣ: «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро»

24. Ҷ. Икромӣ: «Тахти вожгун»

25. Ҷ. Икромӣ, Ҳ.Назаров «Саргузашти Сафармахсум»

26. С. Улуғзода: «Восеъ»

27. А.Лоҳутӣ: «Ғалабаи Таня»

28. Р.Ҷалил: «Шӯроб»

29. Л. Шералӣ: «Модарнома

30. А. Самад: «Гардиши девбод».

Как видно из списка, произведения русских классиков практически полностью исключены из рекомендаций Минобразования – в списке есть только «Синий лапоть» Михаила Пришвина.

Однако, в списке есть рекомендация для второклашек - прочитать «Народные сказки Китая» («Афсонаҳои мардуми Чин», Гулгун, 2003), и для шестиклашек – «Сказки народов мира».

Также рекомендовано прочесть книги Чингиза Айтматова «Первый учитель» (Ч.Айтматов, «Муаллими нахустин»), «Мой Дагестан» Расула Гамзатова, а также произведения Даниэля Дефо – «Приключения Гулливера» и «Робинзон Крузо», а также «Маугли» Киплинга.

Все остальные рекомендации относятся только к представителям таджикской литературы.

Между тем, школьные учителя на время столь продолжительных каникул также не останутся без дела - согласно решению Минобразования и науки, школьные учителя будут повышать свои знания на курсах повышения квалификации. Им также поручено прочесть книгу Эмомали Рахмона «Таджики в зеркале истории».
Источник: http://news.tj

обсудить

Материалы по теме
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Русские классики в опале у Минобразования Таджикистана?

Русские классики в опале у Минобразования Таджикистана?
20.05.2018Май 2018 (260)
Апрель 2018 (263)
Март 2018 (214)
Февраль 2018 (296)
Январь 2018 (334)
Декабрь 2017 (336)
ГБАО, ДТП, Душанбе, Исфара, Культура, Куляб, МВД, МВД Таджикистана, Мегафон, Навруз, ООН, ПИВТ, Президент, Рахмон, Рогун, Россия, США, Согд, Таджикистан, Узбекистан, Хорог, Худжанд, Эмомали Рахмон, банк, бензин, встреча, выставка, конкурс, мигранты, налоги, наркотики, праздник, президент Таджикистана, сотрудничество, спорт, суд, туризм, фестиваль, футбол, экономика

Показать все теги
Реклама Правообладателям Контактная информация Новое на сайте Статистика

© 2011-2018 «Независимое мнение». Таджикский агрегатор новостей. Все новости Таджикистана на одном сайте.
Любое использование материалов приветствуется при гиперссылке.

Экспорт новостей Наши новости в Twitter Мы ВКонтакте Страница на Facebook

Ключевые слова: новости Таджикистана, Таджикистан новости сегодня, Таджикистан новости 2012, последние новости Таджикистана, новости дня Таджикистана, новости, Таджикистан сегодня, независимое мнение, экономика Таджикистана, политика Таджикистана, общество Таджикистана, депутаты, журналисты, СМИ